Tělovýchovná jednota Sokol Zlíchov je sportovním, společenským a kulturním srdcem Zlíchova již 124 let a v roce 2017 ji tak čeká milé jubileum. Coby spolek sloužící pro tělesné zocelení nejen obyvatel z blízkosti zlíchovského viaduktu byla dle sokolských kronik založena 18. září 1892. Stalo se tak přesně třicet let poté, co Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner v Praze iniciovali vznik prvního sokola. Hlavními personami, stojícími u zrodu zlíchovské jednoty, přitom byli emeritní říšský poslanec JUDr. Antonín Sobotka a pedagog Jan Fon, oba budoucí starostové Jungmannovy župy. Do chvíle, než se zlíchovští sokolové dočkali své vlastní tělocvičny, ale tehdy zbývalo ještě moře času a spousta významných historických předělů.

Zatímco patriotické nálady v časech vedoucích k založení republiky a Československo v dobách 1. republiky sokolům nadmíru přály – mimo jiné i proto, že sokolem byl také Tomáš Garrigue Masaryk –, následující dekády znamenaly pro zlíchovský sokol stejnou pohromu jako pro ostatní jednoty v zemi.

V době protektorátu byla činnost zlíchovské jednoty pozastavena. Přesto se na zlíchovských hřištích i nadále sportovalo. Známý byl především místní spolek házené. Po nástupu komunismu pak byl znovuobnovený Sokol Zlíchov zrušen a jeho funkci přejal Československý svaz tělesné výchovy a sportu. Ještě před tím ovšem stačila skupina místních nadšenců svépomocí vystavět budovu sokolovny, v níž TJ Sokol sídlil jak za minulého režimu, tehdy zaštítěn barrandovským Československým filmem, tak v ní sídlí dodnes. Právě zvelebení tohoto prostoru pak považuje nová generace dnešních zlíchovských sokolů za klíčové. Jak pro budoucnost tělovýchovné jednoty, která s otevřenou náručí přijímá děti i dospělé sportovce, tak pro budoucnost lepšího života na malebném Zlíchově.