Za těchto podmínek si u nás můžete objednat pronájem zlíchovské sokolovny a přilehlých hřišť, vhodných na volejbal, nohejbal i tenis.

Rozměry

tělocvična – 20 × 12 m, výška stropu 6,2 m
pódium – 7,5 × 4,5 m, výška 1,1m, výška stropu 5m
předsálí – 12 × 3,3 m
přísálí – 11 × 3,5 m

Vybavení

Tělocvična

gymnastický žebřík, 2× kruhy, 1× hrazda, 2× kladina, šplhací tyče, šplhací lana, žíněnky, doskočiště, koše basketbal, volejbalová/nohejbalová síť, 3× koza, 2× kůň, 2× švédská bedna velká, 2× švédská bedna malá, bradla o stejné a nestejné výšce žerdí, 2× odrazový můstek, 2× odrazová trampolína

Suterén

  • 5 uzamykatelných šaten, dámské a pánské sprchy, sociální zařízení

Venkovní hřiště

  • 32 × 20 m (možné jako jedna plocha či jako 3 volejbalová hřiště)
  • dvě antuková volejbalová hřiště 18 × 9 m

Ceník

do 16 hod:

250 Kč/hod

po 16 hod:

1 h – 350 Kč
1,5 h – 500 Kč
2 h – 600 Kč

Ke stažení

  • smlouvy
  • vybavení
  • plánek
  • ceníky