PODĚKOVÁNÍ Městské části Prahy 5

Děkujeme Městské části Prahy 5 za dotaci na pořízení nového tepelného ohřívače vody!